Save the Raptors

Новини

Още 280 млади тополи, засадени за дом на царски орли
08.01.2019

280 тополи бяха засадени от екип на БДЗП, работещ по LIFE проекта „Земя за царския орел“, с помощта на доброволци от Тополовград в Натура 2000 зони „Сакар“ и  „Западна Странджа“. С тях засадените от началото на проекта дървета стават близо 1000 (480 тополови и 500 дъбови фиданки).

Младите тополи са засадени по поречията на реки и потоци с цел след време да приютят гнезда на царски орли в короните си. Основните дървета, използвани за гнездене от вида, са именно тополите, следвани от различни видове дъб. Една от главните причини за увреждане на гнездовите местообитания на царския орел е масовото изсичане на тополите през последните 15-20 години.

Засаждането на новите дървета е важна част от природозащитните дейности, извършвани по проекта, за подобряване на гнездовите и хранителните местообитания на вида. Залесени са общо 9,5 дка, като младите дръвчета бяха засадени на 9 различни площадки в два проектни района (4 площадки в Сакар – 1,5 дка и 5 – в Западна Странджа – 8 дка). С тях общата площ на залесените сега площадки с тези от миналата година става общо 25,5 дка.

Благодарим на всички доброволци, които се включиха в залесяването!

Още 280 млади тополи, засадени за дом на царски орли
© Димитър Градинаров