Save the Raptors

Новини

За първи път от 50 години насам царски орли отново гнездят в Добруджа
19.10.2018 г.

Само на няколко километра от границата с България -  в Румънска Добруджа, бе открито гнездо на двойка царски орли. Това е първото доказано гнездене на вида в Добруджа, след повече от 50 години! Гнездото бе открито от Отговорника по опазването на царския орел от  Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)– Димитър Демерджиев.

Птиците най-вероятно произхождат от тракийската популация на вида. В страната ни също тази година бе открито ново заето гнездо, с което двойките царски орли в България нараснаха на 29 след тригодишен застой. Новооткритата двойка не само прекрати тригодишната тенденция без промяна в популацията, но и с избора си на изкуствено гнездо увенча с пореден успех дейност на БДЗП за поставяне на изкуствени гнезда в подходящи за вида местообитания.

Редовният мониторинг на гнездящите двойки царски орли и  поставянето на изкуствени гнезда са част от природозащитните дейности, които екип на БДЗП извършва в рамките на LIFE проекта ...

Тази година броят на двойките царски орли нарасна с още една и след три години без промяна в числеността на популацията, те вече наброяв ...
От събота Алеята на птиците в Борисовата градина посреща минувачите не само със своите табели с интересни факти от света на пернатите обитатели ...
От 1-ви до 5-ти октомври, 2018 г., в Националния природонаучен музей в Будапеща (Унгария) се проведе ...
Царският орел бе на фокус по време на Европейските дни на птиците  в Хасково. Тази година събитието бе отбелязано за 25-ти пореден ...