Save the Raptors

Новини

Броят на двойките царски орли в България вече е 29
14.06.2018 г.

След тригодишен застой броят на двойките царски орли в България се увеличи с още една и вече наброяват 29. Новооткритата двойка не само прекрати тригодишната тенденция без промяна в популацията, но и с избора си на изкуствено гнездо увенча с пореден успех дейност на БДЗП за поставяне на изкуствени гнезда в подходящи за вида местообитания.
 

Новата двойка е открита от екип на LIFE проекта „Земя за царския орел“. Едната птица е 3-годишна, а другата – 4-годишна. В съседна на двойката територия с поставено изкуствено гнездо са наблюдавани две възрастни птици, които се държат като двойка и вероятно търсят свободна територия, която да заемат.
 

Поставянето на изкуствени гнезда е важна част от природозащитните дейности, извършвани по проекта, за подобряване на гнездовите и хранителните местообитания на вида. Общо 40 изкуствени гнезда ще бъдат инсталирани в Натура 2000 зони „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, „Каменски баир“ и „Адата - Тунджа“. Изкуствените гнезда се поставят на подходящи места, където няма опасни  елек ...

През май екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“, съвместно с представители на  Doğa Derneği, турският партньор на ...
Екип на LIFE проекта „Земя за царския орел“ се включи във фермерския фестивал в София: ...
28 – такъв е броят на гнездящите двойки царски орли в страната ни вече четвърта поредна година.  Въпреки тревожната ...
На 12 май 2018 г. на голямата поляна в Южен парк в София от 10.00 до 17.00 часа над 50 клуба за спорт и свободно време ще предоставят възможност ...