Save the Raptors

Новини

Екип на „Земя за царския орел“ взе участие в голяма международна конференция, посветена на орлите
26.09.2018 г.

Екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) взе участие в международната конференция „Орлите на Палеарктика – изследване  и опазване“, провела се през септември 2018 г. в град Горно-Алтайск, Русия. Конференцията беше организирана от Руския център за изследване и опазване на хищните птици в партньорството с  ММЕ (BirdLife партньор в Унгария) и още 11 международни и руски природозащитни организации и научни институти. Присъстваха  над 100 участника от 30 държави по света, които представиха над 90 доклада за състоянието, заплахите и мерките за опазване на орлите. В рамките на конференцията се проведе и Осмата среща на международната работната група по опазването на източния царски орел, както и среща за обсъждане на Световния план за действие за опазване на степния орел.

Представителите на БДЗП изнесоха 4 презентации, посветени на проучването и опазването на царския орел и малкия креслив орел. Д-р Димитър Демерджиев – отговорник по опазването на царския орел към LIFE проекта „Земя за царския орел“, представи работата на БДЗП по изследване на разпространението на царския орел в България и Европейска Турция ...

Това лято 71 лалугера от застрашена от изчезване колония до Сливен получиха нов дом в Натура 2000 зона „Западна Странджа“. ...
Ловният сокол – световно застрашен вид, се завърна като гнездящ в страната вид. Това е огромен у ...
Дъждовното време и бурите този месец се отразиха не само върху живота на хората с наводнения и нанесени щети, но и предизвикаха разрушаването на ...
Един от всеки осем вида птици е застрашен от изчезване. Но какви са основните фактори, които причиняват това? Може би ще се изненадате. Представ ...