Новини

При мониторинг на БДЗП са открити три загинали царски орли
13.03.2017 г.

Състоянието на телата на загиналите птици не позволява да се определи със сигурност причината за смъртта им, но се предполага, че тя се дължи на токов удар при опит да кацнат върху стълбовете на електроразпределителната мрежа.

Два от мъртвите царски орли са открити в района на защитена зона „Каменски баир“. Единият от тях е възрастен, другият - в четвърто преходно оперение. Третата птица, също в преходно оперение, е намерена в района на една от гнездящите двойки царски орли по долината на р. Тунджа. Две от птиците бяха открити през септември и ноември 2016 г., а третата - на 23 февруари 2017 г. от екипи на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), осъществяващи специализирано проучване, целящо да се определят най-рисковите електропроводи в районите, които са от критична важност за опазването на царския орел в България.
 

Резултатите от проучванията и сателитното проследяване на царските орли от България показват, че до  80% от младите и значителен процент от възрастните птици загиват от токови удари.
 

С цел опазване популацията на световно ...

На 2-ри февруари Европейската комисия постави началото на своята дългоочаквана обществена консултация относно бъдещето на Общата селскостопанска ...
„Устойчивото управление на пасищата в полза на фермерите и царския орел“ – така е озаглавена новата брошура на LIFE проекта &b ...
От 3-ти до 6-ти ноември 2016 г. в Белград, Сърбия, се проведе 6-тата Международна среща на специалистите по европейския лалугер (Spermophilu ...
На 25.10.2016 г. в Националния природонаучен музей се проведе първата среща за изготвяне на План за възстановяване и устойчиво управлени ...