Save the Raptors

Новини

Още 71 лалугера станаха част от последната известна колония на вида в Западна Странджа
28.08.2018 г.

Това лято 71 лалугера от застрашена от изчезване колония до Сливен получиха нов дом в Натура 2000 зона „Западна Странджа“. Лалугерите бяха уловени, измерени и маркирани с микрочипове в рамките на LIFE проекта на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Земя за царския орел“.

Животните бяха транспортирани и освободени в специално изградени за целта клетки,  осигуряващи по-добро приспособяване към новите условия, което протече успешно, като лалугерите преживяха първите дни след освобождаването и се разпространиха в местообитанието. Маркирането и преместването им са част от дейностите по подсилване на лалугеровата колония в Западна Странджа, която е последната известна колония лалугери в зоната. Миналата година там бяха преместени 96 лалугера, като 25 от тях бяха снабдени със специално проектирани нашийници с радиопредаватели.

Чрез преместването на лалугери от друга колония се увеличават шансовете да се запази т ...

Ловният сокол – световно застрашен вид, се завърна като гнездящ в страната вид. Това е огромен у ...
Дъждовното време и бурите този месец се отразиха не само върху живота на хората с наводнения и нанесени щети, но и предизвикаха разрушаването на ...
Един от всеки осем вида птици е застрашен от изчезване. Но какви са основните фактори, които причиняват това? Може би ще се изненадате. Представ ...
След тригодишен застой броят на двойките царски орли в България се увеличи с още една и вече наброяват 29. Новооткритата двойка ...