Новини

Двойките царски орли продължават да наброяват 28
09.05.2018 г.

28 – такъв е броят на гнездящите двойки царски орли в страната ни вече четвърта поредна година.  Въпреки тревожната информация за изчезнали две дойки в Дервентските възвишения, нови две са открити в района на Сливен. Така общият брой на двойките остава непроменен. Това е свидетелство за стабилност на популацията, но същевременно е и индикация за спиране на увеличаването й, което се наблюдаваше след 2000 г.
 

„Най-вероятната причина за спиране на растежа на популацията  е нарастване на смъртността сред гнездящите птици, както и сред тези, незаели гнездови територии“ – коментира д-р Димитър Демерджиев, отговорник по опазването на вида в рамките на LIFE проекта „Земя за царския орел“.
 

Основните причини за смъртността на царските орли се дължат на токов удар, прeдизвикан от необезопасени електрически стълбове, незаконен острел, отрови, а загубата на ловни и гнездови местообитания ограничава възможностите за нарастване на популацията.
 

От 28 заети територии, птиците се размножават едва в 21 от тях, като 7 двойки вече са заели гнездата си, но все още не ...

На 12 май 2018 г. на голямата поляна в Южен парк в София от 10.00 до 17.00 часа над 50 клуба за спорт и свободно време ще предоставят възможност ...
С идването на пролетта - в началото на  април, екип на LIFE проекта ...
В началото на февруари екип и доброволци на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ поставиха изкуствено гнездо за царск ...
На 27 февруари в Националния природонаучен музей в София Българското дружество за зашита на птиците организира обществено обсъждане на & ...