Новини

Покана за участие в Обществено обсъждане на Национален план за действие за опазване на европейския лалугер в България
19.02.2018 г.

Уважаеми дами и господа,

Българско дружество за защита на птиците Ви кани на обществено обсъждане на „Национален план за действие за опазване на европейския лалугер (Spermophilus citellus) в България 2018 – 2027“ с автор д-р Йордан Кошев, ИБЕИ-БАН.

Общественото обсъждане ще се проведе на 27.02.2018 г. от 13:00 часа в зала „Левентис“ на Национален природонаучен музей, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 1.

За целите на ефективното организиране на срещата, моля да потвърдите Вашето участие в срок до 23.02.2018 г. на електронна поща: manuela.murdzheva[@]bspb.org.

Националният план за действие се разработва по проект „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119), съфинансиран от Програма LIFE на Европейския съюз.

За повече информация във връзка с плана за действие: 

д-р Йордан Кошев, 
тел.: 0888830127 
e-mail: bgsouslik@gmail.com 
 

За допълнителна информа ...

Между 15 ноември и 15 декември 2017 г. екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя з ...
През 2017 г. 23 от двойките царски орли загнездиха през пролетта като 28 малки успешно излетяха от гнездата си. Гнездовият успе ...
Приключи конкурсът за снимка „По следите на орела“, организиран от БДЗП в рамките на кампанията „За да има орли“.   ...
Чували сте израза „орлово око“. А знаете ли, че това е най-острото око на планетата? Какво знаете за орлите по принцип и конкретно з ...