Новини

Обща среща на LIFE проектите в България
21.10.2016 г.

В средата на миналата седмица се състоя среща на всички български проекти, изпълнявани по програма LIFE на Европейския съюз. Домакин на срещата бе Изпълнителната агенция по горите с LIFE проекта си „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел в България”. Партньор на проекта е Българското дружество за защита на птиците.

Еднодневната среща се проведе в местността Божура край Средец. В нея участваха представители на всички организации и институции у нас, изпълняващи проекти към програма LIFE на ЕС, както и представители на Европейската комисия. Програмата включваше кратко представяне на напредъка на проектите, постигнатите резултати, както и  работата, предстояща по тях.

По-голямата част от програмата на състоялата се среща беше представянето на работата, свършена по проекти, в които БДЗП е координиращ бенефициент или асоцииран партньор, а това са:  „Земя за царския орел”, „Живот за царския орел”, „Помо ...

Екипът на LIFE проекта на БДЗП „Земя на царския орел“ отчете рекордно нисък процент ...
Приключи първият етап на представителното количествено проучване на общественото мнение в ключови за царския орел места от НАТУРА 2000. Основнат ...
Полеви екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ извърши проучване на бозайниците, влечугите и земноводните, които се срещ ...
Полеви екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ извърши проучване на птиците, които се срещат в териториите на проекта &n ...